Grupa Atlantic City

Beata ANTON
Beata ANTON, Kulturoznawca.

Członek towarzystwa od 2017. Ukończyła studia kulturoznawcze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie jest doktorantką na Uniwersytecie Helsińskim w Finlandii. Podróżniczka i autorka kilku publikacji naukowych. Interesuje się kulturami i językami Mezoameryki. Mieszka w Vantaa, Finlandia.

Kontakt
Krystyna BALISZEWSKA
Krystyna BALISZEWSKA, polonistka.
Członek towarzystwa od 1989. W latach 1989-1991 asystent dyrektora PAES/PATE, od 1992 do chwili obecnej wicedyrektor PAES/ PATE. Redaktor Naczelny Zeszytów Naukowych towarzystwa, współredaktor (z Andrzejem Walą) obu tomów referatów seminaryjnych. Przewodnicząca Rady Nadzorczej 2011-2014, 2015-2018. Mieszka w Atlantic City, NJ.
Kontakt (609)431-1231
Jerzy CZYŻ
Jerzy CZYŻ, inżynier górnik.
Członek towarzystwa od 1990-2011, 2015-. Projektant poprzedniej strony internetowej PAES/PATE. Mieszka w Mays Landing, NJ.
Kontakt (609)505-1431 kom.
Marcin GÓRKA
Marcin GÓRKA, agent nieruchomości.
Członek towarzystwa od 1994. Członek Rady Nadzorczej 2011-1014. Mieszka w Mays Landing, NJ
Kontakt (609)816-1053 kom.
lub
Genowefa LICHOŃ
Genowefa LICHOŃ, szef obsługi technicznej i kulinarnej PAES/PATE.
Członek towarzystwa od 1994. Wysoce zasłużona w technicznej organizacji spotkań poetyckich, kulinarnej i estetycznej oprawie "opłatka", obsłudze kulinarnej seminariów i prowadzeniu sprzedaży książek towarzystwa. Mieszka w Ventnor, NJ.
Kontakt (609)487-1550
Henryk PATERAK
Henryk PATERAK, prawnik.
Członek towarzystwa od 1991. Zasłużony w pracach administracyjnych towarzystwa. Redaktor polskiej wersji statutu PAES/PATE. Sekretarz Generalny towarzystwa 2011-2014, 2015-2018. Członek Rady Nadzorczej (Board of Directors) 2011-2014, 2015-2018. Mieszka w Ventnor, NJ.
Kontakt (609)822-4701
Adam PIEKARSKI
Adam PIEKARSKI, ekonomista, antropolog.
Członek towarzystwa od 2011. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor szeregu publikacji na temat Indian Ameryki Północnej. Organizator Międzynarodowych Konferencji: "In the Spirit of Crazy Horse?" (19.X.2007) oraz "The Trail of Broken Treaties" (21.X.2009). 2014, 2016 prowadził badania terenowe w USA na szlaku ekspedycji Lewisa i Clarka. Autor referatu seminaryjnego. Doktorant w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK. Mieszka w Bydgoszczy, Polska.
www.walker.org.pl
Kontakt
Maria I. SNOW
Maria I. SNOW, kadrowiec.
Członek towarzystwa od 1988. W latach 1988-1992 kierownik Wydziału Pomocy Społecznej PAES/PATE. Członek Rady Nadzorczej (Board of Directors) 2015-2018. Skarbnik towarzystwa 2015-2018. Mieszka w Ventnor, NJ.
 
Kontakt (609)348-5934
Adam STRÓŻYK
Adam STRÓŻYK, inżynier elektryk.
Członek towarzystwa od 1989. Wysoce zasłużony w pracach społecznych dla towarzystwa przy organizowaniu spotkań kulturalnych. Mieszka w Margate, NJ, USA.
Kontakt (609)487-6663
Andrzej J.R. WALA
Andrzej J.R. WALA, historyk.
Założyciel i członek towarzystwa od 1976. Od 1985 do chwili obecnej dyrektor wykonawczy PAES/PATE. Autor 15 referatów seminaryjnych. Współredaktor (z Krystyną Baliszewską) Zeszytów Naukowych towarzystwa oraz obu tomów referatów seminaryjnych. Od 1988 licencjonowany Notariusz Publiczny stanu New Jersey. Autor tomiku poezji "Cały mój grzech", tomiku "Rymiki bluźniercze i bezwstydne" oraz zbiorów felietonów radiowych "Z Atlantic City mówi do Państwa..." i "Z Atlantic City mój śpiew łabędzi". Mieszka w Ventnor, NJ.
Kontakt (609)487-8999, (609)892-8967
Barbara WALA
Barbara WALA, technik rolnik.
Członek towarzystwa od 1985. W latach 1985-1994 skarbnik PAES/PATE. Wysoce zasłużona w pracach administracyjnych towarzystwa, przygotowywaniu "opłatka" i seminariów. Członek Rady Nadzorczej (Board of Directors) 2011-2014, 2015-2018. Mieszka w Ventnor, NJ, USA/
Kontakt (609)487-8999